ColorHug – kolorymetr dla systemu Linux stworzony przez Richarda Hughs’a.

Pojawił się na rynku w listopadzie 2011 roku. Urządzenie jest małe, tanie i niezwykle szybkie, kolorymetr działa na otwartym oprogramowaniu, twórca udostępnia również schemat ideowy. Cały kod, w tym firmware i schematy, są dostępne na Gitorious  ( https://gitorious.org/colorhug ) na warunkach licencji GPL i można swobodnie wykorzystać je do produkcji własnych kolorymetrów.

Zaraz po wydaniu pierwszej wersji autor zajął się wprowadzaniem poprawek, zarówno sprzętu jak i oprogramowania. Na stronie ColorHug ( http://www.hughski.com/ ) można zobaczyć nową wersję. Urządzenie jest teraz czarne, wewnątrz posiada mniejszą płytkę drukowaną, dodatkowo wbudowany został filtr UV aby czujnik rejestrował tylko zakres światła widzialnego.

Interfejs oprogramowania został trochę uporządkowany, dostępny jest już w ponad 20 językach. Nowa wersja jest już dostępna do pobrania. Po podpięciu do portu USB pomiary trwają około 1 minuty, w tym czasie na podstawie kilkuset pomiarów oprogramowanie tworzy profil kolorów ICC, który może zostać zapisany i być wykorzystany do poprawnego wyświetlania kolorów na ekranie monitora LCD.

Urządzenie działa na razie tylko pod Linuksem, prace nad sterownikami dla Windows trwają, dla Mac jeszcze się nie rozpoczęły.

Muszę to wypróbować :)

Reklamy